-Scroll down for English-

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Ece Uzuneser (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

Adres: Feneryolu Mah, Ebru Sok No:4B Kadıköy – İstanbul

Telefon: +90 535 508 45 89

E-Posta: info@oldpot.studio

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.oldpot.studio alışveriş sitesine üye olan veya üye olmadan sipariş veren, alışveriş yapan kişi.

Sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICIya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, sitemiz üzerinden alışveriş yapıldığında kabul edilmesi ve bedelinin ALICI’nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICInın ürünü teslim yükümlülüğü kalkmış kabul edilir.

4.6– Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya geri göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8– Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanları, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya geri gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.9– İşbu sözleşme, ALICI’nın ödemesi sistem tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildigine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

DİĞER HUSUSLAR:

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, Borçlu borcun gecikmeli ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri, teslim aldığınız firma yetkilisi önünde açıp kontrol ediniz. Eğer üründe herhangi bir zarar olduğunu düşünüyorsanız kargo firmasına tutanak tutturularak ürünü teslim almayınız.

Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiği kabul edilmektedir.

Ürün hasarlı ise: Hazırlamış olduğunuz tutanağı en kısa zamanda durumu info@oldpot.studio mail adresine bildiriniz.

Bu işlemleri gerçekleştirdiğiniz takdirde paketinizle ilgili çalışmalara başlayarak, en kısa zamanda teslimatın tekrarlanmasını sağlayacağız.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI veya ALICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 


 

Hereby contract has been prepared in accordance with the Regulation on the Procedures and Principles of Distance Contracts Application published in the Official Gazette dated 13.06.2003 and numbered 25137 in order to make a contract for sales on the internet and as follows.

ARTICLE 1 – SUBJECT

Hereby agreement covers the rights and obligations of the parties in accordance with provisions of Regulation on the Principles and Procedures for Implementation of the Law No 6502 on Protection of Consumers concerning the sale and delivery of the products which the SELLER sold to BUYER.

ARTICLE 2.1 – SELLER INFORMATION

Title: Ece Uzuneser (Hereinafter referred to as SELLER.)

Address: Feneryolu Mah, Ebru Sok No:4B Kadıköy – İstanbul

Phone: +90 535 508 45 89

E-Mail Address: info@oldpot.studio

ARTICLE 2.2 – BUYER INFORMATION

A customer who is a member of the www.oldpot.studio shopping web page or who orders without being a member.

When ordering, the address and contact information used are taken into account.

ARTICLE 3 – CONTRACTUAL PRODUCT INFORMATION

It consists of the type of goods / products / services, quantity, brand / model, color, amount, sales price, payment type,

ARTICLE 4 – GENERAL PROVISIONS

4.1 – BUYER declares that he/she has read and understood all the preliminary information regarding the basic characteristics of the contractual products or products stated in Article 3, the sales price and payment method, and the delivery and gives necessary confirmation in electronic environment.

4.2 – Contractual product or products shall be delivered to the BUYER or the person / organization at the address indicated by the BUYER, within the period described in the preliminary information not exceeding the 30 day legal period. This period may be extended by a maximum of 10 days, provided that the BUYER is notified beforehand.

4.3 – If the contract item would be delivered to another person / organization other than BUYER, SELLER cannot be held responsible for not acceptance of delivery by person / organization.

4.4 – SELLER is responsible for delivering the contractual product(s) is/are robust, complete, according to the qualifications specified in the order and with warranty documents and manuals, if any.

4.5 – For the delivery of the contract item, it must be accepted when shopping on our site and the price must be paid in the form of payment preferred by the BUYER. If, for any reason, the product is not paid for or the bank payments are canceled, the liability for delivery of the product is deemed to be canceled.

4.6– In the event that the bank or financial institution shall not pay the price of the product to the SELLER for the reason that the credit card belonging to the BUYER is used unauthorizedly or unlawfully by unauthorized persons due to the fault of the BUYER after delivery of the product(s), it is obligatory for the BUYER to send the product(s) back to the SELLER within 3 days provided that the SELLER has delivered the product(s). In this case, shipping costs belong to the BUYER.

4.7- Seller is obliged to notify the BUYER if it is not possible to deliver the product(s) within the term of the contractual period due to force majeure or weather conditions that prevent transportation. In this case, the BUYER may cancel the order, may request replacement of the contractual product with a precedent, and / or the postpone the delivery until the obtrusive condition ends. In case the BUYER cancels the order, the amount he / she has paid will be paid to him / her in 10 days.

4.8– Products with or without warranties that are defective or damaged can be returned to the SELLER for necessary repairs within the warranty terms; in this case, the shipping expenses will be covered by the SELLER.

4.9– Hereby agreement becomes valid after the payment of the BUYER has been approved by the system.

ARTICLE 5 – RIGHT OF WITHDRAWAL

The BUYER shall have the right to withdraw within seven (7) days from the delivery of the contractual item to himself / herself or to the person / organization indicated. In order to use the right of withdrawal, SELLER must be notified by fax, e-mail or phone within this period and the product must not be used under the provisions of the related article. If this right is used, it is obligatory to deliver the invoice or shipping delivery document by the BUYER, regarding the delivery of the goods to the seller. Within 7 days following the receipt of these documents, the product amount is returned to the buyer. If original invoice is not sent, VAT and other legal obligations cannot be returned. The shipping cost of the products due to withdrawal is paid by the BUYER.

In addition, the consumer cannot use the right to withdraw for the goods produced in accordance with the special requests and demands of the consumer or made special to the person by modification or addition.

OTHER ISSUES

If payment is made with a credit card or similar payment card, consumer may request that the payment transaction be canceled due to the fact that the card is used without his/her consent and unlawfully. In this case, the card issuing organization shall return the payment amount to the consumer within 10 days of the notification of the dispute.

In case of default of debts, the debtor accepts to pay loss of the creditor due to delayed performance of debtor.

Open and check the packages you think that are damaged during shipment in front of the shipping company’s representative. If you think that there is any damage to the product, do not accept delivery of the product by keeping a record with the shipping company.

After the product is delivered, it is assumed that the shipping company completely fulfills its mission.

If the product is damaged: Please inform us at info@oldpot.studio and send the record prepared with the shipping company as soon as possible.

After you perform these operations, we will start to work on your package and ensure that delivery is repeated as soon as possible.

For the execution of this agreement Consumer Arbitration Committees and Consumer Courts located at the addresses of SELLER or BUYER are authorized, (up to the value declared by the Turkish Ministry of Customs and Trade).